Nu är vi BKMA-certifierade

Vi har arbetat med ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt  Byggföretagens KMA (tidigare BF9K). Vi kan därmed säkerställa ett systematiskt arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav.

 

BKMA_NegW_0325@2x