Ett starkt gotländskt byggföretag

1991 startade Kibba Nysell en enskild firma vid namn Kibbas Snickarservice. Hans vision var att se till att beställarens behov efterlevs genom att skräddarsy varje projekt, stort som litet. För Kibba var det viktigt med punktlighet, noggrannhet och att hans snickare skulle hålla rent och snyggt på arbetsplatsen.

Idag, mer än 30 år senare, har företaget successivt utvecklats och har ca 40 medarbetare med en kapacitet att genomföra det mesta inom byggbranschen, allt ifrån fönsterbyten till större villabyggen. Ännu med samma värderingar som när vi en gång startade. Personalen är vår viktigaste tillgång och vi är stolta över att dom levererar punktlighet, noggrannhet och ordning och reda varje dag. Tillsammans har våra projektledare över 60 års erfarenhet av att hjälpa kunder med sina byggprojekt.

Vår affärsidé är att vara lyhörda för kundens behov och hitta individuella lösningar med känsla.

 

Friskvård & samhällsengagemang

Vi tycker det är viktigt med idrott och är hejar ivrigt på när våra gotländska talanger tar sig uppåt och framåt i världen. En gång i tiden byggde vi Gutestugan vid Rävhagens fotbollsplaner och idag sponsrar vi Endre IF i innebandy och IFK Visby i Fotboll. Vi ser sponsring till ungdomar som en utveckling mot ett friskare och hållbarare samhälle.

   

Det är viktigt för oss att även våra medarbetare mår bra och vi har därför en friskvårdspeng som de kan ta del av för att hålla igång en aktiv livsstil. Den nyttjas flitigt på simhallar och träningsanläggningar runtom på ön.

 

Kibbas är även med och stödjer kampen Ett Narkotikafritt Sverige (ENS200).

Miljö & Återvinning

Företaget har både miljötänk och kvalité i fokus där vi minimerar ekonomiska förluster genom att undvika byggspill samt att hålla en tajt tidsram och se till att logistiken fungerar genom bra planering.

Vi har ett nytt projekt som vi kort och gott kallar för Second Chance. Där överblivet byggmaterial kommer få chansen till nytt liv genom er där ute. Vi kommer sälja både nytt och bättre begagnat till ett pris som speglar livslängden och kvalitén på produkten. Tillsammans kan vi minska på svinnet och återanvända redan producerat material.

Kibbas strävar efter att arbeta hållbart. Vi anpassar oss efter de lagar och rekommendationer som finns och vill alltid göra det lilla extra. Vi sorterar både på byggen och arbetsplatserna men såklart även inne i vårt eget hus. Vi vill återvinna och minska miljöpåverkan i alla led. Vi har en ny bilpark med både elbilar och miljöeffektiva bränslesnåla bilar. Vi ser till att köra minimalt och samkör så mycket vi kan. Alla anställda är medvetna om avtrycket vi lämnar på klimatet. Vi verkar i en bransch där det blir mycket spill och avfall, men tillsammans gör vi vad vi kan för att minimera det. Vi planerar och strukturerar vårt arbete för att endast förbruka det som behövs och vi har goda relationer med våra leverantörer som ofta låter oss returnera det som blev över. För dom vill också spara på miljön och minska avfallet lika mycket som vi!

Kibbas miljömål 2021 är att trots ökad orderingång ändå kunna minska vårt blandade avfall med 10%. Vi vill kunna sälja fullt användbara produkter till er som behöver till ett bra pris så att vi inte behöver slänga. Vi har investerat i en ny sorteringsanläggning på huvudkontoret där vi har som mål att minska mängden brännbart med 50% redan första året!

Vi har hört den förut men det tåls att sägas igen:

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

 

 

Certifiering

Kibbas är sedan september 2021 BKMA-certifierade. Det betyder att våra kunder och beställare kan vara säkra på att vi följer de krav som ställs på oss. Nedan ser ni Kibbas KMA-policy.

Vår policy är kopplad till affärsidén: att vara lyhörda för kundens behov och hitta individuella lösningar med känsla.

 

  • Vi arbetar mot de kund- och lagkrav som finns och arbetar ständigt med förbättringar inom KMA.
  • Vi har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten.
  • Vi arbetar aktivt med att förebygga KMA-risker.
  • Vi har en handlingsplan för våra KMA-mål.
  • Vår policy kan publiceras och visas vid behov.

 Kvalitetspolicy:

Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.

Vår personal ska alltid vara uppdaterad med kurser & utbildningar för att möta dem krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalité.

Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av verksamhetssystemet som är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Miljöpolicy:

Vår miljöpolicy skall stödja en resurssnål, miljöanpassad entreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt de krav som våra kunder kan komma att ställa.

Vi planerar olika projekt samtidigt med material i god tid, då vi vill minska på antal materialtransporter.

Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara. Vi ska minska avfallets uppkomst genom att returnera det som inte går åt, alternativt sälja genom vårt projekt Second Chance för att öka livslängden på produkten och undvika uppkomst av spill.

Vi skall löpande identifiera och värdera våra betydande miljöaspekter.

I möjligaste mån söker vi miljö-certifierade leverantörer av material.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Arbetmiljöpolicy:

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Vi accepterar inte kränkande särbehandling i företaget.

Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.

Vår KMA ansvarig med arbetsledare ansvarar för att identifiera alla ev. risker & faror på arbetsplats för att ta fram åtgärder som minimera riskerna. KMA ansvarig med arbetsledarna håller sig ständigt uppdaterade med dem lagar som påverkar Kibbas verksamhet.

Vi inför också tydliga förbud mot produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen.

På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall.

Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.